#

Kursplan

Kurslexikon

Montag

18:00 - 18:30

Functional Training

Felix


19:00 - 20:30

Fitness Boxen


Dienstag

17:30 - 19:00

Fitness Boxen

Mittwoch

18:00 - 18:30

Functional Training

Felix


Donnerstag

19:00 - 20:30

Fitness Boxen


Freitag

Samstag

Sonntag